O NAS


Jesteśmy niewielką i dynamiczną kancelarią, skoncentrowaną na rozwiązywaniu problemów i obsłudze Klientów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i rodzinnego oraz obsługi podmiotów gospodarczych. Nasz zespół tworzą prawnicy bardzo doświadczeni, odpowiedzialni, rzetelni i uczciwi, którzy na potrzeby prowadzonych spraw korzystają z wieloletniego doświadczenia, zdobytego poprzez orzekanie w Sądzie, dwudziestoletnią praktykę w kancelarii czy wieloletnią obsługę firm i podmiotów gospodarczych.

Wyróżnia nas profesjonalna i jednocześnie nieformalna atmosfera. Stawiamy na równe relacje z Klientem, jesteśmy otwarci na współpracę i osobiste zdanie Klientów. Wieloletnia praktyka zdobyta przez naszych prawników na sali sądowej - zarówno w charakterze sędziego jak i pełnomocnika - powoduje, że do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Klienci zawsze dysponują pełną wiedzą na temat powierzonej nam sprawy. Wypracowany przez lata model współpracy zakłada wspólne podejmowanie wszystkich istotnych decyzji, co zapewnia Klientom pełną kontrolę nad prowadzoną sprawą oraz wpływ na jej przebieg na każdym etapie.

Nasi Klienci doceniają kreatywność i umiejętność płynnego poruszania się wśród procedur i skomplikowanych problemów prawnych. Cenią sobie również dogłębną znajomość polskich realiów prawnych i gospodarczych, wynikającą z wieloletniego zasiadania w Sądzie oraz szeregu lat spędzonych na obsłudze podmiotów gospodarczych. Sprawy klientów indywidualnych - z zakresu prawa cywilnego, karnego czy rodzinnego - prowadzone są w oparciu o głębokie zrozumienie polskich problemów społecznych i poszanowanie interesu klienta.

Zakres Usług


Prawo Cywilne

Prawo Cywilne


Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów i porozumień, w tym zakresie również reprezentujemy Klientów w negocjacjach. Doradzamy w sprawach związanych z prawem nieruchomości, w postępowaniach dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, prowadzimy obsługę wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie prawa spadkowego oraz związanych z podziałem majątku.


Prawo Pracy

Prawo Pracy


Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy, jak również w prowadzeniu indywidualnych spraw pracowniczych. Przygotowujemy wszelkie dokumenty i umowy pracownicze - zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Opiniujemy i doradzamy w pełnym zakresie spraw pracowniczych. Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne. Doradzamy w zakresie procedur związanych ze zwolnieniami. Reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników przed sądami pracy.


Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne


W ramach praktyki prawa rodzinnego prowadzimy zarówno sprawy rozwodowe i związane z nimi sprawy o podział majątku, jak również inne sprawy rodzinne - dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, adopcji, ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa czy o ubezwłasnowolnienie. Rozległe doświadczenie naszych prawników w zakresie prawa rodzinnego, pochodzące zarówno z orzekania w sądzie rodzinnym, jak i z wielu lat praktyki adwokackiej i radcowskiej powoduje, że w tych szczególnych dla Klientów sprawach, budzących często duże emocje, nasi prawnicy wprowadzają atmosferę spokoju i profesjonalizmu.


Prawo Spółek

Prawo Spółek


Prowadzimy sprawy i doradzamy w zakresie procesów tworzenia, łączenia i likwidacji spółek wraz z przygotowywaniem stosownych umów, statutów i regulaminów. Obsługujemy tworzenie i rejestrację spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Tworzymy regulaminy organów spółek, prowadzimy bieżącą, kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Doradzamy w ramach uregulowań kodeksu spółek handlowych oraz w zakresie spraw pracowniczych. Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami w sprawach gospodarczych. Obsługujemy przedsiębiorców, w elastyczny sposób dopasowując się do wybranego modelu współpracy.


Odszkodowania

Odszkodowania


Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu różnego typu spraw odszkodowawczych. W ramach praktyki kancelaryjnej dochodzimy odszkodowań związanych z błędami i zaniedbaniami medycznymi, związanych z wypadkami komunikacyjnymi i wypadkami przy pracy. Dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, za szkody majątkowe, a także w sporach wynikających z umów ubezpieczenia. Prowadzimy powierzone nam sprawy i reprezentujemy Klientów przed sądami na wszystkich etapach postępowania, negocjujemy i opiniujemy kwestie związane z zawarciem ugody. Sprawy prowadzone są na jasnych, przejrzystych i uczciwych zasadach.


Prawo Karne

Prawo Karne


Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, od chwili zatrzymania po postępowanie przed sądami pierwszej i drugiej instancji. Udzielamy pomocy prawnej w ramach wszelkich przestępstw przewidzianych kodeksem karnym, w tym takich, jak przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko zdrowiu i życiu, jak również przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających). Prowadzimy sprawy z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia czy zatarcia skazania. Reprezentujemy klientów w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego, pomagamy dochodzić roszczeń osobom pokrzywdzonym, reprezentujemy oskarżyciela posiłkowego, prywatnego oraz powoda cywilnego w sprawach karnych. Oferujemy pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, sporządzamy wszelkiego rodzaju środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje). Dla ostatecznego rezultatu czynności związanych z postępowaniem karnym, niezwykle istotne jest przygotowanie i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami sprawy - już na pierwszych jej etapach.


ZESPÓŁ


Barbara Marczak - adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Od ponad dwudziestu lat związana z kancelarią, świadcząc usługi zarówno w zawodzie radcy prawnego jak i adwokata. Działalność zawodową rozpoczęła od orzekania w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w wydziałach cywilnym oraz rodzinnym - posiada ponad 10 letnią praktykę jako sędzia. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i wieczystoksięgowego. Reprezentuje Klientów w sprawach, cywilnych, karnych, rodzinnych i gospodarczych.

Maria Świątek - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wybitna specjalistka w zakresie prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz szeroką znajomość i bogate doświadczenie w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Obsługuje firmy i klientów indywidualnych oraz reprezentuje klientów przed sądami. Doradza w kwestiach związanych z prawem pracy i wszelkimi aspektami zatrudnienia - zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.





Kontakt


Zadzwoń albo wyślij nam wiadomość na naszą skrzynkę email.

58 621 88 15

ul. Władysława IV 49 /5
81-384 Gdynia

Copyright © 2016. Regionalne Firmy